Производство

Предлагаме гъвкави софтуерни решения като Operation Management, Advanced Planning and Scheduling, Execution, Optimizations, Predictive Maintenance, Automation, които да помагат на производствата да управляват оптимално процесите си чрез:

i-check

Организация на производството в посока доставяне на клиентски поръчки точно на време.

i-check

Управление на изпълнението на работните поръчки чрез своевременно подаване на дигитализирани инструкции към операторите или машините.

i-check

Документиране и детайлно проследяване на междинни и/или крайни продукти. Стандартизиране на работата. SPC за подобряване на качеството.

i-check

Лесно внедряването на нови производствени линии или промяна на съществуващи такива с цел оптимизиране на процесите.

i-check

Следване на показатели за ефективно използване на оборудване. Своевременно регистриране на отклонения от стандартен процес. Актуализиране на графици за планирани ремонти.

i-check

Препланиране на голям брой поръчки, така че да отговарят на текущите нужди и да бъдат съобразени с наличните ресурси и капацитет.

i-check

Поддръжка на междини складове. Гъвкавост при тестване на различни стратегии.

i-check

Подобряване на комуникацията между всички нива на мениджмънта и работниците с цел ясно задаване и следване на производствените цели.

За компании от

Предимства на продукта

Чрез силата на framework предлагаме бързо разработване и внедряване на работещи решения за Вашата индустрия и бизнес

Нашите решения са тук, за да Ви помогнат да управлявате производствените си процеси лесно и интуитивно. Те са интелигенти и гъвкави, точно както искате да бъде и Вашия бизнес. Ние във Фрикуел вярваме, че всяка компания има своите идеи, бизнес отношение и фирмена култура. Обикновено пазарът предлага софтуерни решения (CRM, ERP, BI, MOM, APS и т.н), които следват примера на големи компании и създават предизвикателство пред интегрирането им за всички останали. Ние целим да обърнем модела. Да Ви дадем възможност Вие да сте дизайнера на вашето софтуерно решение (модули, логики и т.н.), за да може да помага и отговаря най-коректно на нуждите и идеите Ви във всеки един момент.

Платформата FrikiTables

Проектирана да работи като цялостно решение за управление на производството, лесна за използване и адаптиране

Платформата е проектиранa да се използва от всеки човек във фирмата - без значение от образованието, квалификацията или длъжността. Предназначена да отговаря на нуждите на индустрията и производството - събиране на данни, създаване и редактиране на инструкции, организиране и споделяне на документи и изображения, използване на диаграми за визуализиране на данни и много други. Това, което предлагаме:

Изключително опростена — лесен интуитевен интерфейс.

Неограничено скалиране — възможност за лесно и бързо добавяне на нови модули и нови логики. Възможност за разпределяне на различните решения по различни сървъри, следвайки примерите от клауд технологиите и датацентровете.

Бърза и лесна интеграция — следвайки идеите и експертния опит на Вашите служители, ние Ви даваме възможност да ги направите част от проекта. Нашите решения са винаги в помощ на хората, като следват техните идеи, така че човешкия фактор да е в основата и да дава най-доброто от себе си. Съответно това чувствително скъсява времето за интегриране на всяко едно решение, софтуерът се приема като нещо, което помага, а не като нещо, което ограничава или пречи.

Комуникация с други системи — използваме най-разпространените уеб сървиси за комуникация с външни системи. Предлагаме и опция за лесно добавяне и на друг тип комуникация.

Минимализиране на разходите за хардуер — нашият продукт е уеб базирана апликация, която може да се инсталира на различни сървъри или аналогично на различни клаудове като споделено използва ресурсите им. Това решение е изключително практично и драстично намаляване разходите за сървъри, станции и VPS (клауд хостинг).

Лесна настройка и
интеграция
Интуитивно потребителско
преживяване
Гъвкаво и разширяемо
приложение
Индивидуално
обслужване
Поддръжка

Повече за нас и нашия продукт

Опитваме се да даваме повече стойност на Вашия бизнес чрез всяко решение

13+ години oпит в областта

Нашият дългогодишен опит е стабилна основа, която ни помога да Ви предоставим оптимални решения за Вашата индустрия и бизнес, като интегрираме системата с Вашите специфични бизнес модели.

Спестете 50% от цената на цялостно решение

С едно приложение получавате всички инструменти, от които се нуждаете, за да управлявате производството си. Спестявате пари и време за интеграция, персонализирана разработка на софтуер (SaaS), сървърен хардуер и облачни услуги.

До 80% по-бърза интеграция

Приложение в помощ на хората - лесно за работа, предлага конфигуриране на процеси близки до вече изградените. Комуникира с другите системи посредством уеб сървиси.

85% по-малко време за отстраняване на грешки

Благодарение на това, че приложението е проектирано като framework е лесно да започнете да използвате вече интегрирани решения от други компании със сходни проблеми. Но също така можете да донастроите логиката спрямо вашите конкретни идеи.

100% удовлетворение от поддръжката

Обратна информация от нашите клиенти в процеса на работа е ключова, за да поддържаме високо качество на решенията, които предлагаме.

Следваща стъпка

Обадете ни се или ни пишете, за да видим как можем да Ви помогнем

Ние сме тук, за да анализираме проблеми, да отговаряме на въпроси и да Ви дадем нужната информация, за да можете да вземете правилни решения.

Заявете консултация за Вашето производство

Ние сме тук с идеята да сме полезни, било то дори само като обменим информация. Въпректи това ще се радваме, ако успеем да идентифицираме стойностен за Вас проблем и Ви предложим различни варианти и решения. Очакваме Ви.

Заявете консултация

Download